Роден 1947 г. Член на Творческия фонд на СБХ. Характерен е с подхода си към графичния пейзаж. В галерия “Ной” се представя с пейзажи и графични икони.