Венера Константинова е завършила Художествената академия, специалност “Стенопис” при проф. М. Гановски. Секретар на секция “Монументални изкуства” към СБХ. Работи в областта на витража, стенописта и маслената живопис.