Роден е в град Русе през 1960 година. Работи в областта на малката пластика. Излагал е свои творби в различни столични галерии. През 1996 участва в експозиция в Прага. Негови творби са откупени за частни колекции в Германия, Ирландия, Русия, Холандия, Бахрейн.