“Абстракцията е скритото ни желание да открием онова, което добре познаваме, в онова, което ни е непознато. Това е помиряването в една вечна борба – реалност и илюзия. Абстракцията превръща секунден процес на нашия ум в емоционално преживяване на удоволствие, разпръснато във времето.” – Красимир Чернев