“Генчо Денчев е съвременен автор не толкова по външноартистичните белези, колкото по същество, по съдържание, по дух, по тълкуване на събитията, по отношение към сюжета… …Неговата равносметка е изстрадана и носена творчески и човешки, за да повярваме в пътя му на художник – в този, който е изминал, и който му предстои.” – Светлин Русев, 13.01.1987 г., София