Галина Левашка е млад автор, търсещ и налагащ своята творческа индивидуалност, автор който се забелязва и запомня с характерната си стилистика. Темите в живописните си платна Галина Левашка интерпретира по един приказно-поетичен начин. Формата е декоративно обобщена, а цвета е интензивен и сочен, придаващ една своеобразна приказност и чистота на нейните платна. Нейният стил е експресивен, живописен и многообразен, като магическият реализъм преобладава в съчетание с фолклорни елементи.