Дианка Тодорова е родена през 1959 година в гр. Горна Оряховица. През 1982 г. завършва ВТУ ”Св.св. Кирил и Методий”. Автор е на 9 самостоятелни изложби в София, Плевен и Стара Загора. Нейни творби има в частни галерии и колекции в Австрия, Белгия, Германия, САЩ, Швейцария. Представените от нея творби в галерия “Ной” са синтез между модерното и реалното.